Sunday, January 25, 2009

Chimana aani Chimani

Poem forwarded by a friend. Found it beautiful.

Ek hota Chimana aani ek hoti chimani
Chimana motha rubabadar aani chimani agadich sumar
Tarihi ekmekanche jivalag yaar.

Velat vel kadhun ekmekanshi bolayache,
Ekmekana chidavayache aani khup khup hasayache.

Chimanichya manat ek khulat hote gupit,
Chimanya baddal che prem tichya manachya kupit

Roj roj kare devakade prarthana,
tyachyahi manat asu det ashach kahisha bhavana

Ek divas dheer karun tine sagale sangitale
Pan tila tyane agadi sahaj nakarale

Tyala mhane ase kahich vatat navate,
Tyachya dolyat prem aahe he agadi zooth hote

Ka “Nahi” hyachi barich karane sangitali
Pan chimanichya manala ti ajibat nahi patali

Chimani tashich ghari geli, tikade jaun khup radali
Kay karave kalena, radu tichyane aavarena

Chimanila ek upay suchala, tine chimanyashi abola dharala
Chimnyala matra hyacha sudha kahich farak nahi padala

Chimana agadich khushit hota, navin swapne pahat hota
Kadachit to thoda jastach practical hota

Chimanine sudha aata hasat jagayache tharavale
Pan ekantatale ashru tila kadhich nahi avarale


Ektarfi asale tari chimaniche chimanyavar agadi khare prem hote
Pan kadachit khare prem Chimanyachya nashibi navate


Ek prashna matra tila aayushyabhar satavat rahila

Chimanyachya dolyat tila disalele prem ha nusata "AABHAS" kasa tharala ?

No comments:

Post a Comment